Kista Terrass​

I forbindelse med L M Ericssons omstruktureringer i Stockholm bydelen Kista, frigøres et meget stort areal der hidtil primært har været anvendt til kontorer, produktion og lager. Området er attraktivt beliggende i en udbygget del af Stockholm med mange boliger, erhvervsområder, et stort serviceudbud, butikstorve, u-bane og et veludbygget motorvejsnet. Den nye bebyggelse består af helt forskellige bygninger som opføres i 15 selvstændige kareer, heraf 4 til boligformål.

​Bydelen Kista’s erhvervsliv er i fremgang og behovet for nye arealer til erhverv er derfor stigende, og blandingen af erhverv og boliger i det nye område er afstemt til det lokale behov for nybyggeri. Der bliver tale om en helt ny bydel som vil berige den eksisterende bebyggelse med sit meget variede udseende og med mange nye grønne, åbne arealer til ophold og leg.

​​Den fremtidige anvendelse bliver præget af de mange tilbud som gives i stueplan i form af butikker, cafeer, restauranter, parker, legepladser og baneanlæg til forskellige sports- prægede formål. I bygningerne indrettes plads til kontorer, undervisning, hotel, butikker og boliger blandet således at området også på denne måde ønne, åbne arealer til ophold og leg. giver et varieret indtryk.

Højlandsvangen 59 - 2700 Brønshøj - Tlf.: 38 26 26 00 - Fax: 38 26 26 09