Mariestad​

Havne- og strandområdet i Mariestad skal ud fra en arkitektonisk og byplanmæssig helhedsplan udvikles til at blive et af Vänerområdets mest attraktive områder for fritid, boliger, handel og erhvervs-virksomheder. På det gamle erhvervs-havneområde opføres boliger i 2 etager samt butikker og cafeer. Bygningerne er placeret således at der opstår meget brede fortove foran bygningerne med god plads til gæster, turister og sejlere.

​Området kommer i alt til at indeholde 150 nye boliger, en ny marina med plads til 1.000 fritidsbåde i størrelser op til 15 m længde, en erhvervshavn for fiskeriet på Väneren og for bådtrafikken på denne del af Väneren, en ny badestrand midt ud for Gamla Stan, nye park- og forlystelsesområder, renovering af en eksisterende teatersal, nyt hotel med 100 værelser og en festsal med plads til 700 personer, selvstændig restaurant og cafebygning samt nye domiciler til erhvervs-virksomheder placeret i første række ved kysten.

​Hertil kommer et økologisk vandrensnings-anlæg for overfladevand som vil kunne medvirke til at bedre vandkvaliteten i havne og kystområdet.

​På hele området er der i planlægningen taget hensyn til udsigten, både fra de eksisterende byområder, men også således at Väneren og de naturskønne vidder kan ses fra de fleste steder i den nye havnefront. Hele området kan nydes via en oplevelsessti som ender i havnepromenade i den nye udbyggede marina.

Højlandsvangen 59 - 2700 Brønshøj - Tlf.: 38 26 26 00 - Fax: 38 26 26 09