Stenhus Gymnasium​

Skolen er vundet i indbudt konkurrence i samarbejde med Vilhelm Lauritzen. I forslaget tages der udgangspunkt i en skole der forbliver i én etage. Dette er tænkt ud fra en overordnet betragtning der fastholder den lave struktur med smukke gårdrum og gode horisontale færdselsårer. Det er intentionen at forstærke det eksisterende hus med de nye tilbygninger der lægger sig som L- strukturer. L- strukturen giver de ønskede planløsninger og udvidelser, samtidig bliver der mulighed for at skabe gode lysforhold, særligt omkr. 100 meter gangen, hvor der åbnes mod vest og øst.

​Indgangspartiet fastholdes og forstærkes med et lidt bredere parti, i tilknytning hertil placeres reception og forkontor til rektor m.fl. Fra ankomstområdet bliver det overskueligt at orientere sig i skolen, mod syd udvides det nuværende Fodbad med 600 m² til den ønskede kapacitet, her ligger skolens køkken/ kantine og studieområde med fleksible møderum. Mod nord omformes den eksisterende 100 m gang til et studieområde der styrker det eksisterende bibliotek. I studieområdet arbejdes der med nye lysindtag og udgangsmulighed i det nye gårdrum.

Højlandsvangen 59 - 2700 Brønshøj - Tlf.: 38 26 26 00 - Fax: 38 26 26 09